Sản phẩm thảm SILK_ANTIC_SHIRRING_P7250_DRED_DRED
 • Loại: Thảm gạch châu Âu
  Mã: ARISTO_970
  Tình trạng: hàng có sẵn
 • Loại: Thảm gạch châu Âu
  Mã: ARISTO_970
  Tình trạng: hàng có sẵn
 • Loại: Thảm gạch châu Âu
  Mã: ARISTO_970
  Tình trạng: hàng có sẵn
 • Loại: Thảm gạch châu Âu
  Mã: ARISTO_970
  Tình trạng: hàng có sẵn
 • Loại: Thảm gạch châu Âu
  Mã: ARISTO_970
  Tình trạng: hàng có sẵn
 • Loại: Thảm gạch châu Âu
  Mã: ARISTO_970
  Tình trạng: hàng có sẵn
Số lượng hàng có sẵn
SizeSài GònHà NộiKhác
Thông số kỹ thuật
silk_antic_shirring_p7250_dred_dred
Chúng tôi cam kết mang đến cho Khách hàng những sản phẩm chất lượng cao, an toàn cho sức khỏe.
Tham khảo tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001
Tham khảo tiêu chuẩn quản lý môi trường ISO 14001
Tham khảo tiêu chuẩn bảo vệ môi trường GUT
Tiêu chuẩn Oeko-Tex 100
Tiêu chuẩn CFR 1630-1631
Hình cận cảnh
silk_antic_shirring_p7250_dred_dred
silk_antic_shirring_p7250_dred_dred
silk_antic_shirring_p7250_dred_dred
silk_antic_shirring_p7250_dred_dred
silk_antic_shirring_p7250_dred_dred
silk_antic_shirring_p7250_dred_dred
Chứng nhận xuất xứ
silk_antic_shirring_p7250_dred_dred

Đặt mã hàng này

Tên quý khách (*):

Điện thoại (*):

Email:

Size: