Sản phẩm thảm BELISSA_LUREX_Z7210_BEIGE_COKME_BEIGE_COKME
 • Loại: Thảm gạch châu Âu
  Mã: ARISTO_970
  Tình trạng: hàng có sẵn
 • Loại: Thảm gạch châu Âu
  Mã: ARISTO_970
  Tình trạng: hàng có sẵn
 • Loại: Thảm gạch châu Âu
  Mã: ARISTO_970
  Tình trạng: hàng có sẵn
 • Loại: Thảm gạch châu Âu
  Mã: ARISTO_970
  Tình trạng: hàng có sẵn
 • Loại: Thảm gạch châu Âu
  Mã: ARISTO_970
  Tình trạng: hàng có sẵn
Số lượng hàng có sẵn
SizeSài GònHà NộiKhác
Thông số kỹ thuật
belissa_lurex_z7210_beige_cokme_beige_cokme
Chúng tôi cam kết mang đến cho Khách hàng những sản phẩm chất lượng cao, an toàn cho sức khỏe.
Tham khảo tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001
Tham khảo tiêu chuẩn quản lý môi trường ISO 14001
Tham khảo tiêu chuẩn bảo vệ môi trường GUT
Tiêu chuẩn Oeko-Tex 100
Tiêu chuẩn CFR 1630-1631
Hình cận cảnh
belissa_lurex_z7210_beige_cokme_beige_cokme
belissa_lurex_z7210_beige_cokme_beige_cokme
belissa_lurex_z7210_beige_cokme_beige_cokme
belissa_lurex_z7210_beige_cokme_beige_cokme
belissa_lurex_z7210_beige_cokme_beige_cokme
Chứng nhận xuất xứ
belissa_lurex_z7210_beige_cokme_beige_cokme

Đặt mã hàng này

Tên quý khách (*):

Điện thoại (*):

Email:

Size: